Zespół

Piotr Staroń

Partner Zarządzający

piotr.staron@staronpartners.com

+48 601 453 000

Mec. Piotr Staroń jest założycielem i Partnerem Zarządzającym kancelarii. Wcześniej przez ponad osiem lat kierował działem postępowań sądowych i arbitrażowych w międzynarodowej kancelarii prawnej Wolf Theiss. Pracował także w kancelariach Squire Sanders Wiater sp. k. i Beiten Burkhardt P. Daszkowski sp. k. Doradzał m. in. takim firmom jak: First Title, Polimex-Mostostal, Real, Baltona, Flemingo Duty Free, Eastbridge, Immobel, Polkomtel, Domy Towarowe Centrum, Mostostal Puławy, Icon Capital, Eiffage. Mec. Piotr Staroń ma doświadczenie w pracy po stronie administracji publicznej. Był radcą prawnym Biurze Prawnym Kancelarii Prezydenta RP, gdzie doradzał w sporach sądowych, oraz uczestniczył z ramienia Kancelarii Prezydenta w pracach legislacyjnych Sejmu. Wcześniej pracował w Biurze Prawnym oraz Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, gdzie prowadził postępowania sądowe dotyczące nieruchomości i odpowiedzialności odszkodowawczej za decyzje administracyjne. Doradzał na rzecz spółek m. st. Warszawy m.in. „Budowa Stadionu Narodowego”, „Ratusz Wilanów”, „Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej”, „Trasa Świętokrzyska”. Reprezentował także Prezydenta m. st. Warszawy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie dotyczącej roszczeń dekretowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tłumacz z języka angielskiego. Posługuje się także językiem niemieckim oraz rosyjskim. Posiada uprawnienia coacha.

Katarzyna Fabiszewska

katarzyna.fabiszewska@staronpartners.com

Mec. Katarzyna Fabiszewska jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie nieruchomości oraz sporach dotyczących nieruchomości. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu procesu inwestycyjnego zarówno od strony transakcyjnej, jak i postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, ochrony konserwatorskiej, a także w sprawach dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Posługuje się językiem angielskim.

Krystyna Żbikowska

krystyna.zbikowska@staronpartners.com

Krystyna Żbikowska jest aplikantem adwokackim III roku Izby Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Jej doświadczenie obejmuje między innymi spory z zakresu nieruchomości, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa oraz dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują także spory z zakresu prawa rodzinnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim.

Piotr Tracz

Piotr Tracz jest studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rozwijającym swoje zainteresowania naukowe z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa nowoczesnych technologii oraz Praw Człowieka.

Odbył praktyki w sądzie, prokuraturze i Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu. Wolontariusz fundacji Courtwatch, zajmującej się obywatelskim monitoringiem sądów. Ma również doświadczenie związane z pracą w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie przyszło mu sporządzać opinie prawne, wspierać pracę komisji sejmowych, posłów oraz kontaktować się z parlamentarnymi zespołami eksperckimi z innych państw Unii Europejskiej celem wymiany informacji o rozwiązaniach zastosowanych w rozmaitych systemach prawnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Urszula Comi

Urszula Comi jest doktorantką w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się zarówno naukowo jak i praktycznie sporami sądowymi i arbitrażowymi, obsługą prawną spółek i sprawami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers, którego tytuł magistra uzyskała w ramach Centrum Prawa Francuskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2012/2013.

Reprezentowała Uniwersytet Warszawski w 22nd Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, w którym drużyna zakwalifikowała się do rund finałowych i znalazła się w gronie ok. 10% najlepszych drużyn na świecie.

Posługuje się językiem angielskim